LÖFV Fastighetsförvaltning

Skapar hållbarhet för framtiden

Teknisk förvaltning för er förening

En väl omhändertaget fastighet kostar mindre. Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha kontroll på prioriteringar och investeringar. En fastighet som sköts på ett bra sätt kostar mindre och därför du ska ha en Teknisk förvaltning som hjälper dig att ha hundra procent koll på din fastighet

Genom förvaltning ökar vi hållbarheten
och ger fastigheter ett längre liv

För att må bra och behålla sitt värde över tid behöver en fastighet skötas om.

Regelbunden tillsyn, rondering av fastighet och yttre miljö och enklare avhjälpande underhåll såsom byte av ljuskällor i allmänna utrymmen. För det ska vara tryggt att veta att fastigheten alltid är välskött och välbesökt.

Förvaltningens tjänster

Tillsyn

Löpande tillsyn av fastighetens tekniska delar

Energikontroll

Energiuppföljning och Energioptimering

Besiktning

Ockulär skadebesiktning (inkallande av specialister vid behov)

Avflyttningsbesiktning

Avflyttningsbesiktningar i era hyresrätter

Underhållsplan

Upprättande och Uppföljning av underhållsplan

Myndigheter

Upphandling och Uppföljning av myndighetskrav eller myndighetsbesiktningar

Skötselavtal

Upphandling av skötselavtal (Städning, Utemiljö)

Ramavtal

Upphandling ramavtal (Jourtjänster, Fastighetsskötsel, Takskötsel)

Entreprenörer

Uppföljning av entreprenörer

Underhållsplan

Hur mår er fastighet egentligen? Vilka ålderskrämpor finns? Hur undviker bostadsrättsföreningen kostsamma akuta reparationer? Vilken teknisk livslängd har fastighetens olika delar? Svar på de frågorna och många andra gällande er fastighet får ni i underhållsplanen.

Underhållsplanen är en investering för framtiden. För en bostadsrättsförening är fastigheten den största tillgången och den behöver skötas om. Kortfattat kan man säga att en underhållsplan berättar om vilka framtida underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar. Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kommande kostnader föreningen har.

Teknisk förvaltning

- EN VÄL OMHÄNDERTAGEN FASTIGHET KOSTAR MINDRE

Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha kontroll på prioriteringar och investeringar. En fastighet som sköts på ett bra sätt kostar mindre och därför du ska ha en Teknisk förvaltning som hjälper dig att ha hundra procent koll på din fastighet. Många gånger har vi märkt att vissa begrepp blandas ihop som exempelvis teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.

I vår värld hänger dessa två tätt samman och ger tillsammans föreningen en bra bild över vad som behöver göras just nu, vad som fungerar bra och vad som ska göras längre fram.

Projektledningens tjänster

Många bostadsrättsföreningar står någon gång inför en ombyggnad – till exempel renovering, stambyte, ventilation eller fönstermålning. Projekt som oftast kräver såväl juridiskt kunnande som teknisk kompetens och genomtänkt ekonomi. Det kan vara svårt att ha kunskap om allt det för den enskilda styrelsen.

Detta är ett urval av det vi hjälper våra kunder med.

Projektledning- Från start till mål

Viktiga verktyg

Underhållsplanen är det viktigaste verktyget i en bostadsrättsförening för:

Underhållsplanen redovisar alla byggdelar i fastigheten. Dessa byggdelar mängdas upp i antal och kostnadsberäknas för utbyte eller renovering och en bedömning sker när i tiden åtgärden bör utföras. Kostnaderna tas fram på 30 års sikt varvid en årlig kostnad kan beräknas fram. På så sätt har styrelsen ett bra budgetunderlag för underhållsarbeten.

>> En fastighetsförvaltning som tänker på hållbarhet <<

Abonnemang hos Löfv

Givetvis kan vi skräddarsy helt enligt önskemål

Bas

Bas +

Hör av dig till oss

Hur kan vi hjälpa er? Skriv ett meddelande så hör vi av oss.